1

Sáng mai máy chủ bảo trì lúc 9h30 sáng ngày 03/07/2020 cập nhật thêm 3 tính năng cho máy chủ

1. Cập nhật tính năng CTC (tối nay) -  (phí là 50 khiêu chiến lệnh + 1000 vạn)

2. Cập nhật tính năng Quốc Chiến

3. Cập nhật tính năng HÁI QUẢ Ở HOA SƠN

https://www.vlhoiuc.com/2017/04/that-thanh-ai-chien-cap-nhat-moi-ctc.html

https://www.vlhoiuc.com/2017/05/quoc-chien-thien-tu-noi-hien-ang-cap.html

https://www.vlhoiuc.com/2018/01/tieu-iem-quy-i-2018-huyet-chien-hoa-son.html

CHI TIẾT TÍNH NĂNG XEM TẠI PHÍA TRÊN


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét