1

ÁP DỤNG SAU BẢO TRÌ NGÀY MAI 20/4/2020.

YÊU CẦU: CHẠY AUTOUPDATE.EXE

CÁC NHÂN VẬT CẤP 199 SẼ ĐÁNH LÊN CẤP 200 VÀ TRÙNG SINH VÀ PHÍ TRÙNG SINH NHƯ TS1

Nhân vật phải Trùng Sinh lần 1 mới được Trùng Sinh lần 2.

Bảng điểm Trùng Sinh lần 2 sẽ được cộng dồn với bảng điểm Trùng Sinh lần 1.

Bảng điểm trùng sinh lần 2:

Đẳng cấp  200 
Điểm kỹ năng 30 
Điểm tiềm năng 150 
Kháng (tự chọn 1 trong 5 loại kháng tính)   5% 
Mức kỹ năng tối đa +1
Bảng điểm EXP lên cấp từ 130 sẽ gấp x2 lần so với TS 1


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét