1

Những nhân vật bị trùng tên sẽ được hệ thống thay đổi thêm và thay đổi tên để đồng bộ máy chủ. Những nhân sĩ đó sẽ được 1 lần đổi tên miễn phí tại NPC đổi tên ở Ba Lăng Huyện - NPC Hoành Ba Tiên Tử.

Lưu ý:  Những nhân vật này khi đổi tên ở hành trang F4 + Cả rương bang hội vui lòng cất hết tiền đồng. tránh việc bị hệ thống rút mất tiền đồng khi đổi tên miễn phí

Chỉ các nhân vật bị đổi tên thành tên khác mới được 1 lần đổi tên miễn phí. Những ai không bị đổi không được đổi tên

BQT sẽ không đền bù lại số tiền đồng đó vì đã thông báo tới quý nhân sĩ. mong rằng tất cả lưu ý về vấn đề trên.

Chạy Autoupdate.exe để vào game.

Công thành chiến sẽ vẫn diễn ra vào tối thứ 6 tuần tới với phí đăng ký 01 khiêu chiến lệnh và 1000 vạn.________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét