1

1. Nhận hỗ trợ tại NPC Lễ Quan toàn bộ nhân vật ở Long Giang nhận +6 cấp độ

Thời gian áp dụng nhận ngày 5/9/2019 tới sau bảo trì ngày 9/9/2019 sát nhập


Trân trọng!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét