1

Máy chủ ĐíchServer Nguồn
Long GiangS1
Khi bảo trì yêu cầu chạy Update

Sát Nhập Máy Chủ  vào 9h00 Ngày 09/09/2019 (máy chủ bảo trì) dự kiến là 1h - 2h đồng hồ. có thể sớm hơn


SEver Nguồn Long Giang (giữ nguyên)

Sever Đến:  S1

TÊn máy chủ sau sát nhập là: vẫn giữ nguyên

Yêu cầu:  Trong thời gian bảo trì máy chủ Thoát hết game.exe Chạy Lại Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu máy chủ sát nhập.

Khi Sát Nhập sẽ có Các nhân vật bị trùng tên sẽ bị hệ thống đổi tên nhân vật. tuy nhiên những nhân vật đó sẽ được 1 lần Đổi tên miễn phí tại NPC đổi tên!
CÁC BANG HỘI CHÚ Ý (sv Trường Giang):


Khi sát Nhập Bang Hội Không Được Giữ Sẽ bị Hủy Bỏ

Bang Chủ của Các Bang Hội Sẽ Được Nhận Lại
 01 Nhạc Vương Kiếm sau khi sát nhập thành công
(liên hệ GM để được hỗ trợ nhận lại)

Tiền vạn bang chủ tự rút trước sát nhập. mọi mất mát BQT sẽ k chịu trách nhiệm

Lưu ý : 

- Khi sáp nhập máy chủ thì máy chủ được chuyển có thể, mất điểm tống kim, mất điểm liên đấu , mất danh sách bạn bè , thân nhân . v...v


- Máy chủ sát nhập lưu ý rút hết điểm liên đấu + Tống kim trước khi sát nhập.


Do đó , mong tất cả anh em kiểm tra kỹ càng các vấn đề nêu trên, để tránh xảy ra các sự cố không đáng có .

- Các Nhân Vật Trong Vòng 60 ngày ko đăng nhập vào gamer (sẽ bị hệ thống xóa nhân vật vĩnh viễn mặc định -> các thành viên vui lòng lưu ý điều này. nếu ai đã lâu ko đăng nhập thì vui lòng đăng nhập lại.


- Số lượng nhân vật trong 1 tài khoản không được vượt quá 3
 (Tính cả 2 máy chủ : Máy chủ được chuyển và máy chủ được chuyển đến). 
Nếu tài khoản có số lượng nhân vật vượt quá 3 , vui lòng xóa bớt hoặc trùng tên! xóa luôn!

****Chú ý không sang máy chủ sát nhập để tạo nhân vật.
PASS CẤP 2 XÓA NHÂN VẬT: vlhoiuc (bắt đầu xóa từ ngày 05/09/2019)

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét