1

https://ctc.vlhoiuc.com/2019/06/quoc-chien-thien-tu-noi-hien-ang-cap.html

Chi tiết về tính năng quốc chiến giữa 2 bang hội chiếm được Lâm An và Biện Kinh xem tại phía trên

Đóng tính năng tại S2 trường giang.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét