1

18/07/2019: Mới giới hạn cấp độ 129 (bảo trì lúc 8h30 sáng) sau bảo trì

Sau bảo trì sát nhập đồng thời mở giới hạn cấp độ 129.

Các nhân sĩ lưu ý muốn nhận thưởng hãy đẩy nhanh tiến độ cấp bậc.

Thưởng 20 người đầu cho cấp 129


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét