1

1. Cập nhật mở tính năng công thành chiến.
https://ctc.vlhoiuc.com/2019/05/that-thanh-ai-chien-cap-nhat-moi-ctc.html
2. Cập nhật mở Event https://ctc.vlhoiuc.com/2019/07/su-kien-hao-tuu-tri-giao-08072019.html


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét