1

Giới Thiệu - Bí Kíp Thất Truyền.

 Server áp dụng: Hồi ức + Chu Tiên TRấn [Sau bảo trì ngày 03/6)
         Yêu cầu: Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu mới.

  Cách để sỡ hữu nguyên liệu:
1. Bộ Mảnh Bí Kíp thất truyền 1 - 10 (tham gia tống kim 20h00) top 1 - 20  sẽ được ramdon 1 trong 10 mảnh. 
2.  Thủy Tinh + Thần Bí Khoáng Thạch + Kim Tê + THBT (tham gia các tính năng hàng ngày của game ngẫu nhiên mà kiếm.)
3. Băng Phách Tinh Hoa  - Đổi 10k điểm tống kim/ 1 cái.

 Giới thiệu về Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1.

 Có 8 loại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1, bao gồm:

 Bạn có thể trang bị Bí Kíp Thất Truyền trên Trang Bị khi sở hữu nó.

 Cách để sỡ hữu Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 và các lưu ý đi kèm.

 Để sỡ hữu Bí Kíp Thất Truyền bạn cần phải chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:
 1 bộ mảnh Bí Kíp Thất Truyền (từ mảnh 1 đến mảnh 10) 
 3 Lam Thủy Tinh 
 3 Tinh Hồng Bảo Thạch 

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành ghép Bí Kíp Thất Truyền 


 bạn có thể nhận được ngẫu nhiên một trong 8 loại Bí Kíp Thất Truyền.

 Các lưu ý khi sỡ hữu và sử dụng Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1.
 Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 KHÔNG thể reset thuộc tính.
 Những Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 có thuộc tính thấp các bạn có thể giữ lại để sau ép lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.
 Các dòng thêm hiệu ứng như : Thời gian làm chậm, Thời gian choáng, Thời gian trúng độc thì tác dụng của nó giống như các Trang Bị bình thường.
- Có nghĩa là chỉ số "âm" thì mới có lợi khi sử dụng.
- Ví dụ :
Mấy bác nào mặc Bí Kíp : Thời gian làm chậm +30%, bị uýnh dính băng sát lâu lắc đừng ra báo em nha,hehe.

 Hướng dẫn câng cấp Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 Có 8 loại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2, bao gồm:

 Cách để nâng cấp lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 và cách Trùng Tu lại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 Để nâng cấp lên Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 bạn cần phải chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:
 Nguyên liệu cần chuẩn bị để "Trùng Tu" là:
- 3 cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 1 bất kỳ.
- 3 Thần Bí Khoáng Thạch 
- 3 Băng Phách Tinh Hoa 

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành nâng cấp thành Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.

 Sau khi có Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2, nếu như bạn không ưng ý option của nó thì bạn có thể "Trùng Tu" lại để kiếm một cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 khác.
 Nguyên liệu cần chuẩn bị để "Trùng Tu" là:
- 1 cuốn Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 bất kỳ.
- 4 Thần Bí Khoáng Thạch
- 2 Kim Tê
-4 Băng Phách Tinh Hoa.

 Sau khi chuẩn bị đủ các Nguyên Liệu trên, bạn lại Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành "Trùng Tu" lại Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2.
Bỏ đầy đủ nguyên liệu ô, khi xác nhận sẽ nhận đc ngẫu nhiên một Bí Kíp Thất Truyền - Cấp 2 ngẫu nhiên thuộc tính vẫn giữ loại bí kíp.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét