1

Sử dụng Thiên nhiên trân lộ, bách niên trân lộ, vạn niên trân lộ. trong lúc hái quả huy hoàng có thể nhận những quả Thiên nhiên Huy Hoàng Quả, Vạn Niên Huy Hoàng Quả. Bách Niên Huy Hoàng Quả. Tương ứng.

Thu thập Thiên nhiên tại sự kiện PLĐ giết Thủy Tặc Đầu Lĩnh chi tiết tại

Sử dụng Trân Lộ nhận được EXP khi hái quả 

 • Vật PhẩmNhận ĐượcKinh nghiệm


  Bách Niên Trân Lộ  Bách niên huy hoàng quả
  12tr EXP


  Thiên Niên Trân Lộ


  Thiên niên huy hoàng quả
  14tr EXP


  Vạn Niên Trân Lộ


  Vạn niên Huy hoàng Quả
  16tr EXP

Tối đa 1 ngày sử dụng 5 quả huy hoàng (bao gồm cả quả huy hoàng lẫn quả thiên nhiên). Khi sử dụng Trân lộ sẽ có cơ duyên hái quả huy hoàng trong 24h nhặt được vật phẩm ngẫu nhiên Bách niên, thiên niên, vạn niên Quả. Chỉ 120 mới có thể sử dụng

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét