1

 Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.
Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Vô Tự Thiên Thư của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được thiên thư tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!
Từ đó, chư vị có thể lên đường truy tầm Mật Tịch Kỹ Năng 120 (quyển Hạ) để tu luyện Tuyệt Kỹ 120 đạt đến cảnh giới tối cao. Dụng chiêu thức khiêu chiến thiên hạ xưng danh bổn phái!


Điều Kiện : 

  • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã vào môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên.
Vật Phẩm Yêu Cầu : 
  • 1 Cuốn Bàn Nhược Tâm Kinh
  • 1 Viên Thủy Tinh ( Bất kỳ )
  • 1 Viên Tinh Hồng Bảo Thạch
  • 1 Bộ sách môn phái ví dụ : thúy yên - thúy yên đao pháp , thúy yên chưởng pháp )
Cách Thực Hiện : 
- Khi đạt đến cấp 120 , người chơi mang đủ các vật phẩm yêu cầu đến gặp chưởng môn của phái mình để học kỹ năng 120.
- Để đổi sách kỹ năng 120 thì chọn đối thoại " ta muốn đổi sách kỹ năng 120"
- Nếu người chơi mang đầy đủ vật phẩm yêu cầu thì sẽ nhận được sách kỹ  năng 120 .
Lưu ý :
- Người chơi phái nào thì tìm gặp chưởng môn phái đó.
- Mỗi người chỉ có thể nhận sách kỹ năng 120 1 lần.

Cách luyện skill 120 :
- Đánh quái thường bằng skill 9x  ( % skill 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % skill 120 sẽ tăng ) ( có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp )
- Đánh quái trong vượt ải ..v..v
- Dùng điểm tích lũy tống kim đổi điểm kinh nghiệm tăng % skill 120.
( Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % skill 120 )

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét