1

Bỏ Thưởng Tiền Đồng 2 Tính Năng CTC + Quốc Chiến VLT. do 1 thời gian rất dài chỉ có 1 bang hội hoạt động chính vì vậy nhằm hạn chế spam thưởng tiền đồng sẽ được tạm hủy bỏ cho đến khi có thông báo. áp dụng kể từ ngày 10/05/2019

Theo như quy chế tính năng liên tiếp 2 - 3 tuần không tranh đoạt thì tính năng tiền đồng và vật phẩm  sẽ được hủy bỏ. thuế thành vẫn dc nhận như bình thường.


Trân trọng!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét