1

Cập nhật đột xuất sau bảo trì sáng mai lúc 8h30 - 9h00 ngày 02/04/2019

1. Cập nhật lại Event tham gia tống kim nhận hoàng thạch + cấp 80 có thể sử dụng event
2. Cập Nhật BXH dấu ? hiển thị hạng (Yêu cầu Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu mới có thể hiện thị)

Lưu ý để cập nhật hạng của mình vui lòng thần hành phù từ thành Tương Dương qua Phượng Tường để hệ thống update BXH cho mìnhTrân trọng!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét