1

Áp dụng:
Máy chủ S2: Trường Giang (Sau bảo trì đột xuất 16h15 ngày 19/04/2019)
Máy Chủ S1: Sẽ được cập nhật sau


Giảm máu boss và giáp cho tất cả boss hkmp áp dụng từ boss 19h30 tối nay

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét