1

CẬP NHẬT BOSS SÁT THỦ NGÀY 04/04/2019

Đã có thể nhận nhiệm vụ sát thủ và ghép sát thủ giản

Hủy bỏ mua sát thủ lệnh = tiền vạn

Khi săn bos sát thủ 9x thành công sẽ nhận được EXP skil 90 (nếu như skil chưa maX)

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét