1

Áp dụng máy chủ s2 trường giang

Sau bảo trì định kỳ ngày mai sáng thứ 2 lúc 8h30

Cụ thể như sau:

Fix Boss Sát Thủ (Giảm giáp và máu) để có thể săn boss sát thủ dễ hơn cho all phái

Tiêu Diệt Thành Công 1 Boss Sát Thủ 8x nhận 4 triệu EXP tối đa ngày 8 con (mới cập nhật)

Tiêu Diệt Thành Công 1 Boss Sát Thủ 8x nhận 5 triệu EXP tối đa ngày 8 con (mới cập nhật)


Cập Nhật Thêm Vật Phẩm Hỉ Quả Lý Hồng
Tác Dụng Hồi 50 máu và 20 mana/1s ở Kỳ trân các chỉ nhân vật dưới 120 mới có thể sử dụng.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét