1

Auto nằm trong ổ chứa cài game của bạn. Bạn cài ở đặt thư mục ở đâu thì mở thư mục ở đó.
AUTO KimYenTrain 1,2 (nên dùng auto này) Bấm chữ A để cập nhật nhân vật để dùng
Video hướng dẫn Auto KY: https://shxt.vlhoiuc.com/2019/02/auto-ky-102-huong-dan-su-dung-videos.html
***AUTO VLBS PK 2.0 (Auto Pk và hoạt động)
==> Auto VLBS 1.9 videos hướng dẫn crack: https://shxt.vlhoiuc.com/2019/03/autovlbs19-moi-kem-theo-huong-dan-chi.html

các bạn xem video tự tham khảo nhé. khuyến khích dùng auto KY 1.2 cho đỡ lỗi. auto crack sẽ có lỗi nếu có điều kiện có thể mua license từ agtool

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét