1

Alphatest (xóa nhân vật) chỉ còn ít tiếng nũa sẽ kết thúc. mọi dữ liệu sẽ đều xóa.

Máy chủ chính thức openbeta vào lúc 13h00 - 23/03/2019. lúc 11h00 các nhân sĩ có thể mở vào game tạo nhân vật đứng trước (ko thể ra ngoài)

Đúng 13h00 máy chủ sẽ open chính thức khi đó có thể nhận hỗ trợ tân thủ tại NPC và ra ngoài.

Gửi tới quý nhân sĩ thông tin để nắm rõ.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét