1

Auto KY 1.02 hướng dẫn sử dụng cắm acc trian đây nhé mọi người nhiều người pm hỏi mà rất đơn giản mọi người không biết.
Mở Thư mục Auto trong mục cài game mở Auto KYTrain_Pass12345
--------------------------------------------------------------------------
👉 Trang chủ: http://www.vlhoiuc.com/
🔥 Đăng Kí: http://id.vlhoiuc.com/
🔥 Group Trao đổi tình hình ingame - Mua bán item/account :
https://www.facebook.com/groups/vlhoiuc
🔥 Tải game tại link bên dưới (Khuyến khích tải Full 3.7G):
https://goo.gl/RjsDJY


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét