1BXH Top 10 thời gian tổng kết 13h00 phút  15/01/2019


Phát thưởng tại lễ quan: Phát Thưởng Top 10 cao thủ vào 15h00 ngày 15/01/2019. (phát sớm hơn dự kiến cho mọi người)

Xin chúc mừng toàn thể 10 nhân sĩ đã có phần thưởng xứng đáng cho mình.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét