1

http://www.vlhoiuc.com/2018/03/cam-nang-tan-thu.html

Chi tiết tính năng xem tại link trên.

Vĩnh lạc trấn chính thức được áp dụng

Cập nhật 2 tính năng công thành chiến và quốc chiến cho máy chủ vĩnh lạc trấn

Ngày mai vào lúc 9h40 - 9h50 ngày 25/1/2019 máy chủ sẽ bảo trì nhanh 10 phút để mở luôn 2 tính năng trên cho nhân sĩ tại máy chủ

Như vậy ngay ngày mai các bang hội có thể đăng ký để công thành chiến vào tối thứ 6 ngày mai luôn Phí đăng ký là 10k vạn và KCL

QUỐC CHIẾN VĨNH LẠC TRẤN SẼ ĐƯỢC MỞ VÀO SAU TẾT TỨC VÀO NGÀY 11/02/2019 - CHÚ Ý.

Kính gửi thông tin tới quý nhân sĩ bang hội________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét