1

Các nhân sĩ lưu ý khi đổi mặt nạ lấy EXP tại EVent (kể từ ngày 06/04/2018)

Những nhân vật nào có trong hàng trang (f4) vui lòng cất vũ khí Tứ Không Giáng Ma Giới Đao  để tránh bị hệ thống nhận nhầm đó là 1 vật phẩm mặt nạ rồng khi đổi.

Các bạn chỉ cần cất ở rương chứa đồ hoặc đeo trên người là được

Tránh bỏ vào F4 khi thực hiện đổi vật phẩm mặt nạ hình rồng lấy EXP


Reup lại thông báo này ngày 13/12/2018.  để quý nhân sĩ nắm rõ tránh xẩy ra tổn thất khi bôn tẩu.

Minh Hưng Kính bút!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét