1

Sau khi bảo trì định kỳ sáng thứ 2 hàng tuần vào ngày 31/12/2018 Event Noel sẽ được mở lại thêm 20 ngày tức sẽ hết hạn vào ngày 21/01/2019. (để chuẩn cbị sát vào kỳ event tết nguyên đán sẽ chạy qua tết.)

Hoạt động event sẽ diễn ra tới 0h00 ngày 21/01/2019 kết thúc hoàn toàn.

Hoạt động đổi ngôi sao lấy lệnh bài boss diễn ra tới 0h00 ngày 21/01/2019 kết thúc hoàn toàn.

Hoạt động Cỗ xe may mắn kết thúc vào ngày 31/12/2018 (sau bảo trì ngày mai)

Mốc vật phẩm các loại event gồm ông già noel hồng, đại và nhỏ đều được reset về 0 sau bảo trì. (có thể ăn lại như bình thường)

Chi tiết Event xem tại đây:

http://www.vlhoiuc.com/2018/11/vui-cung-ong-gia-noel-31122018-event.html

http://www.vlhoiuc.com/2018/11/ngoi-sao-oi-lenh-bai-boss-hoat-ong.html________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét