1

Chi tiết tính năng xem tại đây: http://www.vlhoiuc.com/2018/01/tieu-iem-quy-i-2018-huyet-chien-
hoa-son.html

Nâng cấp trưởng lão tối đa 4 slot bang hội. lưu ý bang hội chỉ được phép 100 nhân sĩ. nếu quá tự kick. chi tiết về quản lý nhân số xem tại đây 

Áp dụng: Toàn bộ máy chủ sau bảo trì định kỳ sáng thứ 5 ngày 18/10/2018.


Bắt đầu áp dụng từ tối ngày 18/10/2018 sẽ xuất hiện hạt hoàng kim.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét