1

Kể từ ngày 24/9/2018. chính thức hủy bỏ tính năng tuyên chiến bang hội do nhiều bất cập xẩy ra 1 bang có thể bị nhiều bang tuyên chiến gây tình trạng mất cân bằng trong các hoạt động tính năng máy chủ.

Hủy bỏ tính năng áp dụng sau bảo trì sáng thứ 2 ngày 24/9/2018.

Trân trọng thông báo!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét