1

Agtool cập nhật thêm 2 loại auto:

VLBS 1.8 (dự là thay cho 1.6 tồn đọng lỗi hay bị ddos không dùng được auto)

VLBS 1.2  (dự là thay cho 1.0 tồn đọng lỗi hay bị ddos  không dùng được auto)

Cả 2 auto mới đểu bổ sung thêm 1 số tình năng. quý nhân sĩ co thể Chạy Autoupdate.exe để cập nhật thư mục Auto trong phần cài game để có thể nhận update auto mới.


Trân trọng!

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét