1

Kể từ ngày mai sau bảo trì ngày 10/9/2018. Thay đổi thể thức liên đấu tháng 9 tam đấu thành liên đấu môn phái\

Cụ thể áp dụng sau bảo trì định kỳ sáng thứ 2 ngày mai.

Hình thức liên đấu tháng 9: Liên đấu môn phái (10 đại môn phái)

Liên đấu môn phái tháng 9 sẽ là tiền đề cho thời gian tới chuẩn bị các giải đấu, võ lâm minh chủ, ngũ hành trận, tam hành trận. 

Toàn bộ trận đấu 2 ngày 8 - 9 sẽ được hủy bỏ

Tất cả thành viên sẽ lập chiến đội lại và bắt đầu thi đấu tính kể từ ngày 10/9/2018 - 28/9/2018.

Tăng gấp đôi exp nhận khi chiến thắng hoặc thua trong khi liên đấu.

Điều kiện tối thiểu phải TS 1 - 120 cấp.

Không chuyển phái được khi nhân vật đó đã tham gia tổ đội liên đấu "hết mùa giải từ 28 - 7 hàng tháng mới có thể chuyển phái khi đã giải tán đội".

Gửi tới nhân sĩ để đôn đốc lại môn phái mình yêu thích và làm bá chủ thiên hạ.________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét