1

Kéo dài thời gian event vu lan tại máy chủ Hồi ức tới ngày 20/9/2018. Kết Thúc

Toàn bộ mốc và giơi hạn đều dc reset về 0 (giống 1 event mới).

Thời gian áp dụng từ ngày 23/8/2018 - 20/9/2018  kết thúc event.

Link Event: http://www.vlhoiuc.com/2018/07/vu-lan-bao-hieu-237-2382018-hoi-uc.html

________________________

4 nhận xét: