1

Bắt đầu hỗ trợ người chơi mới tại máy chủ [Ba Lăng Huyện] để bắt kịp với người cũ đang chơi. "sever mới mở nhé cả nhà" Chỉ áp dụng sever này.
kể từ ngày 02/08/2018.

Ngoài các hỗ trợ mặc định game tại npc tân thủ bổ trợ nhận thêm.

Nhận ngay lên cấp 100
Nhận hỗ trợ vận tiêu không bị cướp (9 lần tiêu). 
"X5 EXP khi trả vận tiêu  hỗ trợ (x5 lần gốc) "nhận 2,0 tỷ EXP"
Nhận hỗ trợ x5 EXP khi luyện công 3 ngày (có thể cộng dồn thêm TTL sẽ thành x6).

Áp dụng cho các nhân vật tạo tài khoản sau ngày 02/8/2018 và nhận hỗ trợ tân thủ từ thời gian này.

Chào mừng tân thủ mới tới máy chủ


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét