1

Sau bảo trì định kỳ sáng thứ 2 ngày 06/8/2018. cập nhật thêm 2 tính năng cho máy chủ mới. Ba lăng huyện.

Cụ thể như sau.

Cập nhật tính năng quốc chiến thiên tử (dành cho bang hội chiếm lâm an vs biện kinh)

Cập nhật tính năng Lồng đèn bang hội vào các tối 5,7,CN.

Chi tiết 2 tính năng "hot" xem tại cẩm nang tân thủ:

http://www.vlhoiuc.com/2018/03/cam-nang-tan-thu.html

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét