1

Nhằm hỗ trợ thêm chức năng cho bang hội để cải thiện cũng như củng cố các bang hội khi bang chủ vắng mặt. BQT sẽ hỗ trợ cần thiết 04 chức vị trưởng lão trong tính năng bang hội.

Hệ thống bắt đầu hoạt động từ sau bảo trì sáng thứ 2 ngày 02/7/2018.

Liên hệ Fanpage để đăng ký Trưởng Lão: https://facebook.com/vlhoiuc/ -- Bang chủ liên hệ.

Áp Dụng cho các bang hội (hoạt động) - Chỉ những bang hội đăng ký mới có thể sét quyền trưởng lão. những bang hội Clone thì không cần thiết chức vị này.

Điều kiện: Bang chủ của các bang hội phải có trách nhiệm quản lý 04 trưởng lão trong bang và số người không được vượt quá (100 người) phát hiện vượt quá số lượng (100 người) BQT sẽ đá ramdon ngẫu nhiên các nhân vật trong bang để đẩy số con số quy định.

Lưu ý: Sau khi sét chức vụ trưởng lão hãy phân phối quyền hạn Trục Xuất cho trưởng lão. nếu không phân bổ quyền hạn Trục Xuất. sau 3 ngày chức Trưởng Lão sẽ bị cấm  sét chức vị trưởng lão.

Lần 1 nhắc nhở (tự kick) không phản hồi chuyển sang lần 2.

Lần 2 (GM tự vào account bang chủ kick)

Lần 3 (Tiếp tục cố tình sẽ hủy bỏ Bang hội đó Chức năng trưởng lão và Block tài khoản bang chủ hoặc trưởng lão 24h ).

Tiếp tục cố tình sai phạm để trục lợi lợi ích số người  bang trong game sẽ xử lý khóa 30 ngày. và bị thuyên chuyển chức vụ. đồng thời nặng hơi sẽ cấm IP chơi.

BQT có quyền quyết định cuối cùng nếu sự việc nặng có thể cấm thưởng hoặc các quyết định khác nếu cảm thấy phù hợp với tội gây ra làm ảnh hưởng tới cộng đồng game

Vì 1 cộng đồng lành mạnh và công bằng các bang chủ dẫn đầu của các bang hội hãy tuân thủ quy định của game!


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét