1

Tiếp tục seri Tống Kim Nóng Bỏng. Chống việc sử dụng role cấp thấp để farm điểm

Thay đổi phương thức tính điểm tích lũy:
Đồng đạo có cấp bậc từ [Thống Lĩnh] trở lên sẽ không nhận được điểm thưởng khi giết người chơi có cấp bậc là Binh Sĩ.
Đồng đạo có cấp bậc là Phó Tướng trở lên sẽ không nhận được điểm thưởng khi giết người chơi có cấp bậc từ Hiệu Úy trở xuống.

Như vậy cách 2 cấp bậc sẽ  không được tính điểm. 

Thời gian áp dụng Bắt đầu từ 12h00 ngày 29/7/2018.

________________________

1 nhận xét:

  1. nó chỉ thay đổi được điểm chứ đâu thay đổi được việc tích luỹ mạng vs liên trảm?

    Trả lờiXóa