1

Cập nhật thêm tính năng mới tại NPC Hoàng Kim Tôn Giả.
NPC : Hoàng Kim Tôn Giả <Trung Tâm Ba Lăng Huyện> .
Là nơi dung luyện các loại trang bị hoàng kim "An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Hoàng Kim Môn Phái , " thành "Điểm tích lũy Hoàng Kim" .
- Trang bị Hoàng Kim Môn Phái : 200 điểm
- Trang bị Kim Quang : ........................
- Trang bị An Bang : 9 điểm
- Trang bị Định Quốc : 5 điểm
- Trang bị Nhu Tình : 3 điểm
- Trang bị Hiệp Cốt : 3 điểmĐiểm Tích Lũy Hoàng Kim có thể đổi ra các trang bị HKMP (loại 2) các trang bị này không có đồ phổ để ép trong sever. (các đồ phổ có thể ép được sẽ không có trong danh sách này).

Điểm quy đổi 1000 điểm tích lũy hoàng kim + 30.000 vạn lượng  đổi = 01 Món HKMP vĩnh viễn.

Điểm tính lũy còn có thể đổi được lệnh bài boss, phi phong v..v (bản cập quý 4).

Lưu ý: Trang bị khóa hoặc trang bị tổn hại, trang bị có hạn sử dụng sẽ không đổi được điểm tích lũy HK.
-----------------------------------------------------------------------------------
Trùng luyện trang bị: Update 15/02/2019 (trùng luyện tất cả trang bị hiện có thể đổi và trang bị hạn chế thời gian):
Yêu Cầu: 
- 01 trang bị trong nhóm trang bị tích lũy hoàng kim
- 01 Ngũ Sắc Bí Phổ
- 05 Thần Bí Khoáng Thạch
- 01 Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh
- 06 Kim Tê
- 02 Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung)
- 200 vạn lượng

Ngẫu nhiên ramdon thuộc tính trang bị!
--------------------------------------------------------------------------------------Hoàng Kim Môn Phái Loại 2 (hình ảnh mang tính chất tham khảo - có những vật phẩm ko có)
Hình ảnh
(Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn)
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành ChiếnVLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét