1

Cập nhật update 1 số tính năng mới cho máy chủ sau bảo trì ngày 30/7/2018:

Yêu cầu: Thoát hết game Chạy Autoupdate để cập nhật đầy đủ phiên bản

1. Update thêm item vật phẩm.

Thăng Cấp VLMT
Thăng Cấp TTK
Thăng Cấp Cống Nguyệt
Thăng Cấp Phụng Nguyệt
(tối đa sử dụng 6 quyển thẳng cấp. sử dụng 1 quyển tăng 5 lần sử dụng)
VD: Tăng 5 lần sử dụng tiếp VLMT khi đã ăn max 15 cuốn.


2. Tăng Rate Rớt Địa Đồ Chí + Mật Chí! sau bảo trì định kỳ sáng thứ 2 ngày 30/7/2018.

* x6 Rate hiện tại tỉ lệ xuất hiện rớt địa đồ chí + mật chí khi làm nhiệm vụ dã tẩu giúp các thành viên dễ dàng làm nhiệm vụ dã tẩu hơn.

3. Thay đổi hình ảnh ngoại trang Nón HKMP Đồng Cừu (Cái Bang)

* Hình ảnh hiển thị khi thay đổi: 

4. Cập nhật thêm các item: Thăng Cấp VLMT,Thăng Cấp TTK,Thăng Cấp Cống Nguyệt,Thăng Cấp Phụng Nguyệt vào Event + Rate Boss HK rớt, Rate Phong Lăng Độ Rớt, Rate Vượt Ải (có cơ hội ngẫu nhiên nhận được).

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét