1

Cập nhật thay đổi 1 số exp tính năng sau bảo trì ngày 5/7/2018.

1. Tăng EXP Quả Huy Hoàng từ 150tr - 200tr/1 quả.

http://www.vlhoiuc.com/2018/01/tieu-iem-quy-i-2018-huyet-chien-hoa-son.html

2. Tăng EXP khi vượt ải Viêm Đế Từ 20tr/ ải lên 30tr/ải (10 ải kiếm được 300tr)

2.1 Tăng EXP khi vượt ải Viêm Đế Tiêu diệt Boss Từ 40tr/1 boss lên 60 triệu/1 boss. (4x6 = 240tr)

Như vậy 1 tổ đội xuất sắc ăn 4 boss và vượt qua 10 ải tối đa nhân được 540tr exp/1 nhân vật/ 1 trận

Tổ đội chỉ đi tới ải 10 và bị các tổ đội khác tiêu diệt thì cũng ít 300tr/1 ải /1 nhân vật.

http://www.vlhoiuc.com/2017/08/tinh-nang-bao-tang-viem-e-big-update.html

3. Cập nhật chuẩn xác lại các trang bị có thể đổi của NPC Hoàng Kim Tôn Giả

http://www.vlhoiuc.com/2018/07/cap-nhat-tinh-nang-tai-npc-hoang-kim.html

4. Cập nhật thêm đồ phổ  còn thiếu rớt ra từ Event Xu.

http://www.vlhoiuc.com/2017/05/tong-hop-o-pho-hkmp-co-ep-uoc-tai-npc.html

5. Cập nhật tính năng đổi EXP lấy điểm tiềm năng và kĩ năng ở NPC Lễ quan

Yêu cầu: Cấp độ trùng sinh 1 - đẳng cấp 199 - 36 tỷ exp dư thừa.
Kết quả: Nhận lấy 5 điểm tiềm năng và 1 điểm kĩ năng.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét