1

1. Cập nhật update cho phép chức vị trưởng lão (chỉ những bang đã đăng ký với GM)
http://www.vlhoiuc.com/2018/06/ho-tro-chuc-nang-truong-lao-bang-hoi.html
2. Cập nhật update tính năng trùng luyện trang bị tích lũy hoàng kim.
http://www.vlhoiuc.com/2018/07/cap-nhat-tinh-nang-tai-npc-hoang-kim.html
3. Tính năng tuần máy mắn
http://www.vlhoiuc.com/2018/07/hoat-ong-moi-tuan-may-man.html


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét