1

Để nhân sĩ có thể đón nhận những kỳ trân dị bảo của giang hồ. ngày đêm thúc luyện để có những báu vẫn ưng ý nhất để có thể sỡ hữu. 

Cập nhật tính năng trùng luyện trang bị Viêm Đế - Chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu Game để hiển thị đầy đủ Item.

NPC Trùng Luyện: Bình Bình Cô Nương (Biện Kinh)

Nguyên Liệu Yêu Cầu:

01 Trang bị Viêm Đế
01 Ngũ Sắc Bí Phổ
01 Huyền Tinh Khoáng Thạch 8
01 Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung)
01 Thần Bí Khoáng Thạch
1000 vạn lượng.

Ngẫu nhiên thay đổi Option trang bị Viêm đế sau khi trùng luyện.


Cách thức kiếm nguyên liệu.

Ngũ Sắc Bí Phổ có thể đổi bằng  10 Ngũ Hành Kỳ Thạch (tới NPC Long Nhi tọa độ 221/190 Biện Kinh để đổi).

Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung) có được khi tham gia trận Tống Kim hàng ngày (trận 20h00 -21h00). Khi đạt Top 1 2 3 (Top Liên Trảm, Top PK, Top Điểm) - Yêu Cầu Hành Trang Còn ít nhất 5 ô trống.

Thần Bí Khoáng Thạch - Tham Gia Hoạt Động Ingame

Huyền Tinh - Tham Gia Hoạt Động Ingame.


CHI TIẾT TÍNH NĂNG VIÊM ĐẾ BẢO TÀNG

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét