1

Điều chỉnh cẩm nang tân thủ giải kẹt giải lag.

Nội dung điều chỉnh: Không sử dụng được tại 1 số map. (áp dụng như thần hành phù)

Lý do: Điều chỉnh tránh lỗi hệ thống game.

Áp dụng kể từ ngày 27/5/2018.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét