1


TRỐNG BANG HỘI

Hướng dẫn sử dụng


  • Thành viên các bang hội sử dụng Trống đồng quanh một địa điểm thuộc các thành thị
  • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
  • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 80 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.

VLTK Công Thành Chiến

Hình ảnh : Trống Bang hội
Trống Khải Hoàn
Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi triệu hồi.
Dùng trong thời gian từ 11h - 23h00
Số lượng thành viênĐiểm kinh nghiệm/thành viên/
10 giây
Từ 10 trở xuống1tr EXP
Từ 30 1.5tr EXP
Từ 40 2tr EXP
Từ 502tr EXP


Công dụng: Bang Chủ hoặc Trưởng Lão nhấp phải sử dụng.
Giới hạn: 05 lần/ngày/Bang hội.
Số lượng thành viênĐiểm kinh nghiệm/thành viên/
10 giây
Từ 60 trở xuống2tr5 EXP

Từ 61 trở lên
3tr EXP

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét