1

Thân chào quý bằng hữu. máy chủ sẽ bảo trì đột xuất ngoài dự kiến lịch bảo trì vào ngày mai lúc 8h30 - 9h00 - ngày 03/01/2018.

Sau khi bảo trì yêu cầu thoát hết game đang chơi chạy Autoupdate.exe 2 lần để cập nhật lại dữ liệu vào game. (nếu không sẽ không thể vào game).Chú ý: Phải thoát hết cửa sổ game đang chơi thì chạy Autoupdate.exe mới có tác dụng. Sau khi cập nhật xong nhân sĩ Bấm Đăng Nhập để vào game bình thường.

Mẹo: Nếu muốn vào lối tắt không cần mở Autoupdate quý nhân sĩ vào mục cài game 
click file 1game để vào thẳng game.


________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét