1

Hiện đã có thể gửi tiền bang hội để thuận tiện các bang có thể đổi màu bang hội. nhân sĩ bang hội có thể tới NPC Lễ quan để đóng tiền bang hội

Quy định: 500 vạn hoặc 1000 vạn lượng.

Hiện tính năng Rút tiền vẫn chưa hoàn tất, hiện tính năng rút tiền bang sẽ bảo trì dài hạn cho tới khi hoàn tất kiểm định tính năng bang. vì vậy sẽ không thể rút tiền bang hội.

Nếu bang hội có quá nhiều tiền từ thu thuế thành muốn rút để sử dụng. BQT sẽ tạo điều kiện rút hộ cho các bang hội đó. với điều kiện 1 tuần/ 1 lần.

Bang hội giới hạn 100 thành viên /1 bang.

Bang hội nào muốn thêm 02 Chức trưởng lão vui lòng đăng ký với GM hỗ trợ fanpage để được activer bang hội đó được quyền sét trưởng lão.

Bang hội nào tự vượt quá 100 thành viên. sẽ tự bị GM xóa nhân vật ramdon khỏi bang nếu nhắc nhở không nghe. tái phạm tiếp tục hủy bỏ chức năng trưởng lão bang hội đó. tiếp tục nữa giải tán bang hội đó.

Các bang chủ bang hội vui lòng áp dụng tránh làm sai quy định game!


Trân trọng!

________________________

2 nhận xét:

  1. con: 1 so thay doi moi la cai gi vay

    Trả lờiXóa
  2. sao ko cập nhật top phú hộ để liên lạc mua tiền vạn hả ad @@

    Trả lờiXóa