1

TỔNG HỢP LẠI 1 SỐ BÀI VIẾT TỐI THIỂU NHỮNG NGƯỜI CHƠI CẦN PHÁI NẮM RÕ ĐỂ CÓ THỂ THAM GIA GAME 1 CÁCH THUẬN LỢI NHẤT

CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. QUY ĐỊNH VÀ NỘI QUY THAM GIA GAME:

http://www.vlhoiuc.com/2017/07/noi-quy-quan-ly-tai-khoan-thanh-vien.html

================================================
Hướng dẫn lưu Rương (nhớ rương)

http://www.vlhoiuc.com/2017/04/cach-luu-ruong-voi-cac-map-train-quai.html

Hướng dẫn Các tính năng Cày quốc kiếm vật phẩm ingame.

http://www.vlhoiuc.com/2017/04/cac-tinh-nang-cay-quoc-kiem-vat-pham.html

Hướng dẫn thiết lập Auto Tự Động Mở Túi Máu

http://www.vlhoiuc.com/2017/04/huong-dan-cai-auto-tu-mo-tui-mau-ho-tro.html

Hướng dẫn Khắc phục lỗi Auto Lỗi Font (và 1 số lỗi vớ vẩn khác)


Hướng dẫn Ép trang bị huyền tinh (Đồ tím - Tham Khảo)


CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC THÙ:

Vận Tiêu Bang hội:

http://www.vlhoiuc.com/2017/12/tinh-nang-van-tieu-1-tinh-nang-khong-bo.html

Nâng cấp trang bị hoàn mỹ:

http://www.vlhoiuc.com/2017/04/thang-cap-bang-hoan-my-cap-nhat-tinh.html

Tính năng Công thành chiến:

http://www.vlhoiuc.com/2017/04/that-thanh-ai-chien-cap-nhat-moi-ctc.html

Quốc Chiến Thiên Tử:

http://www.vlhoiuc.com/2017/05/quoc-chien-thien-tu-noi-hien-ang-cap.html

Đồ Phổ HKMP (ép đồ phổ)

http://www.vlhoiuc.com/2017/05/tong-hop-o-pho-hkmp-co-ep-uoc-tai-npc.html

Tống Kim Chống Post Diểm:

http://www.vlhoiuc.com/2017/07/cap-nhat-he-thong-chong-post-iem-tk.html

Bảng Xếp hạng cá nhân (cách update)

http://www.vlhoiuc.com/2017/07/cap-nhat-hien-thi-bang-xep-hang-moi-ap.html

Tính năng tống kim mới:

http://www.vlhoiuc.com/2017/07/big-update-tinh-nang-thang-7-tong-kim.html

Phong Lăng độ mới:

http://www.vlhoiuc.com/2017/06/cap-nhat-lai-rate-vat-pham-i-thuyen.html

Viêm Đế bảo tàng:

http://www.vlhoiuc.com/2017/08/tinh-nang-bao-tang-viem-e-big-update.html

Huyết chiến hoa sơn (hái quả huy hoàng)

http://www.vlhoiuc.com/2018/01/tieu-iem-quy-i-2018-huyet-chien-hoa-son.html

Lồng đèn bang hội (bang hội quy tụ)

http://www.vlhoiuc.com/2018/02/tieu-iem-quy-i-2018-tinh-nang-oc-quyen.html

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét