1

Hiện đã có update mới về bảng xếp hạng cá nhân từ 1 - 1000 đẹp và chuẩn hơn. nay BQT sẽ tiến hành update vào máy chủ sau khi bảo trì định kỳ ngày mai lúc 8h30 - 9h00 (định kỳ thứ 2 và thứ 5 hàng tuần)

Yêu cầu để thấy xếp hạng chuẩn: Thoát Cửa sổ game và chạy Autoupdate.exe để cập nhật dữ liệu

Có thể xem bảng xếp hạng từ 1 - 1000. kiểm tra bằng thứ hạng, kiểm tra bằng tên người chơi. Bảng xếp hạng sẽ xếp chuẩn lần lượt theo Trùng Sinh, Cấp Độ, Phần % kinh nghiệm.

Để có thể cập nhật thứ hạng cho mình tự động. quý nhân sĩ chỉ có thể đăng nhập tại các map có thể lưu rương tại Phượng tường khi đó dữ liệu mới update tự động.

VD: Muốn Update thứ Hạng Chỉ Cần Thần hành phù từ thành Tương Dương -> Sang Phương Tường. hệ thống sẽ tự xếp hạng tự động.

                       Xem và check xếp hạng tại Bia đá  Ba Lăng Huyện 203/198 để biết đổi thủ________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét