1

Tính năng Dã Tẩu (Làm nhiệm vụ nhận EXP khủng, vật phẩm)
     (24/24)
Cụ thể như sau:
Nhiệm vụ 2, 4,6,8,10: Hoàn thành nhận được 10tr EXP (không cộng dồn)
Nhiệm vụ 12,14,16,18,20: Hoàn thành nhận được 40tr EXP (không cộng dồn)
Nhiệm vụ 22,24,26,28,30: Hoàn thành nhận được 70tr EXP (không cộng dồn)
Nhiệm vụ 32,34,36,38,40: Hoàn thành nhận được 100tr EXP (không cộng dồn)

Ngoài EXP sẽ có cơ hội nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm như: Thủy Tinh, Huyền Tinh Khoáng Thạch, Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, hoặc không có gì. (nhiệm vụ càng cao cấp vật phẩm càng cao).
---------------

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét