1

Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của các trang bị huyền tinh, trang bị Hoàng Kim... mang lại.
Quý đồng đạo sẽ tiếp tục khai phá thêm sức mạnh đặc biệt của trang bị An Bang Hoàn Mỹ với các thuộc tính đặc biệt được tinh luyện thêm vào.
Thời gian cập nhật tính năng:  Sau bảo trì định kỳ vào sáng Thứ 5 tới. lúc 8h45 phút 23/02/2017

Thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ:

Để tiến hành thăng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ, trước tiên, Quý nhân sĩ phải đến Lâm An diện kiến Thợ Rèn Thần Bí.Sau đó phải nộp đủ những vật liệu thăng cấp theo yêu cầu của Thợ Rèn Thần Bí thì bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới được thăng cấp.
Dù được thăng cấp thành bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ mới, nhưng những dòng thuộc tính ban đầu của bộ Hoàng Kim An Bang vẫn không hề thay đổi.

Nguyên liệu cần thiết:

Trang bị An Bang Hoàn Mỹ đòi hỏi nhiều nguyên liệu quý hiếm nhất trên thế gian mới có thể tinh chế được, đồng thời tạo ra những huyền năng siêu việt.

Vật liệu
Hình
Ghi chú
Cúc Hoa Thạch
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Băng Thạch Kết Tinh
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Băng Tàm Tơ
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Kê Huyết Thạch
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Mã Não
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Mảnh Thiên Thạch
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
Điền Hoàng Thạch
20.000 điểm Tống Kim/1 cái
   
Lam Thủy Tinh
-
Lục Thủy Tinh
-
Tử Thủy Tinh
-

Tinh luyện An Bang Hoàn Mỹ:

Bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ vẫn sẽ có 4 món. Mỗi món có một bí kíp tinh luyện khác nhau, đòi hỏi Quý đồng đạo phải sưu tầm được đầy đủ tất cả các nguyên mới có thể tham gia bước hợp thành trang bị. Sau khi thành công, An Bang Hoàn Mỹ sẽ hỗ trợ đáng kể võ công thượng thừa nhờ vào các thuộc tính vừa được thêm vào.
Tên
Điều kiện hợp thành
Hình minh họa
[Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
2 Cúc Hoa Thạch, 1 Băng Thạch Kết Tinh, 10 Lam Thủy Tinh và nhẫn An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
[Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
2 Băng Tàm Tơ, 3 Kê Huyết Thạch, 10 Lục Thủy Tinh và nhẫn An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Hoàn Mỹ] An BangBăng Tinh Thạch Hạng Liên
2 viên Mã Não, 1 mảnh Thiên Thạch, 5 viên Tử Thủy Tinh, 1 Thần Bí Khoáng Thạch và dây chuyền An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
[Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
10 miếng Điền Hoàng Thạch, 1 Huyền Tinh cấp 8 và An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Lưu ý:
- Khi tiến hành thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ thì cần phải theo thứ tự sau: An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn, An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ, An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên, An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội.
- Không thể sử dụng trang bị An Bang Liên Đấu để thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Hoàn nguyên An Bang Hoàn Mỹ:

Nếu Quý nhân sĩ muốn bộ Hoàn Mỹ An Bang trở lại bộ An Bang cũ thì hãy đến gặp Thợ Rèn Thần Bí Để tiến hành trao chuyển, hoàn nguyên lại bộ Hoàng Kim An Bang.
Nguyên tắc hoàn nguyên: Khi đã tiến hành hoàn nguyên thành công, dòng thuộc tính mới sẽ mất, kháng tính vẫn giữ nguyên, riêng chỉ có số trị của dòng nội lực thay đổi.
Điểm đổi tống kim có thể bị thay đổi, tùy thuộc vào tình trạng của máy chủ và số người tham gia.

________________________

1 nhận xét: