1

Bước 1 : Bật auto vlbs 1.9
Chọn T.ích
Đánh dấu như ảnh -> Túi máu sẽ được hỗ trợ tới cấp 150

2 phút thì là 2 phút nó tự mở. muốn mấy phút tăng dần số phút lên

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét