1

Trước nguy cơ Kim Quốc xâm lược, một số Bang chủ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng khiến cho  các Bang Hội Tuyên Chiến một mất một còn. Một bầu không gian ảm đảm phảng phất, bao trùm khắp cõi Võ Lâm.

Điều kiện tuyên chiến

 • Chỉ có Bang chủ mới có thể tiến hành tuyên chiến với các Bang hội khác.
 • Mỗi lần tuyên chiến cần phải nộp hệ thống 1 số lượng tiền vạn nhất định.
Lần tuyên chiếnPhí tuyên chiến bang hội
Lần 15.000 Vạn
Lần 210.000 Vạn
Lần 320.000 Vạn
Những lần tiếp theo trong ngày20.000 Vạn

Cách thức tuyên chiến

 • Bang chủ có thể tiến hành tuyên chiến với các Bang hội khác tại giao diện Bang hội.
 • Bang chủ chọn Bang hội muốn tuyên chiến, sau đó tiến hành tuyên chiến với Bang hội đó.
 • Sau khi tuyên chiến thành công, hệ thống thông báo tên 2 bên tuyên chiến lẫn nhau.
 • Thời gian của trạng thái tuyên chiến là 15 phút. Cứ 5 phút kênh hệ thống sẽ thông báo thời gian tuyên chiến của các Bang hội.
 • Sau 15 phút trạng thái tuyên chiến tự động bãi miễn, các Bang hội trở lại trạng thái bình thường.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ghi chú
 • Một Bang hội có thể đồng thời tiến hành tuyên chiến với nhiều Bang hội khác nhau.
 • Một Bang hội có thể bị nhiều Bang hội khác nhau tuyên chiến.
 • Bang hội bị tuyên chiến không có quyền từ chối.
 • Ở trạng thái tuyên chiến, 2 Bang hội tuyên chiến có thể PK lẫn nhau không lên PK.
 • Trong quá trình tuyên chiến, hệ thống sẽ thông báo tình trạng chiến đấu của 2 bên.

________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét